Forklift Takibi ve çarpışma önleme sistemi görseli

Enerji fiyatları yükselmeye devam ettikçe enerji maliyetlerinin düşürülmesi de endüstriyel işletmeler için büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle dünyadaki enerji tüketiminin %50'sini oluşturan imalat sanayi firmaları için enerji tüketimi masraflarını azaltmak büyük önem taşımaktadır.

Enerji tüketimini düşürmenin ilk basamağı tüm tesis alanında iyi dokümente edilmiş bir enerji izleme sistemine sahip olmaktır. Birçok işletme enerji tüketimlerini izleme ve analiz etme yönünden teknolojik ve teknik personel açısından yetersizlik çekmektedir. Enerji tüketimi izlenmeden ve elde edilen tüketim verileri analiz edilmeden enerji verimliliği sağlanamaz. Ayrıca, tüketilen enerjinin hangi makineden, hattan veya çalışma alanından kaynaklandığı tespit edilemez.Tüm bu sebeplerden ötürü; işletmeler enerji tüketimine sabit bir gider olarak bakmaktan vazgeçip makine bazında gerçek zamanlı enerji tüketim analizi yapmaya başlamalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde endüstriyel enerji tüketimi analizi ile enerji tüketiminin %25 oranında azaltılabileceğini görülmüştür. Bu, Türkiye için 5 Milyar Dolar ve dünya için 5 Trilyon Dolar yıllık tasarrufa tekabül etmektedir.

ITECH AIM Enerji Tüketimi Analizi mevcut veriler üzerinden veya sisteme ek kablosuz enerji ölçüm sensörleri üzerinden endüstriyel ortamlarda gerçek zamanlı enerji tüketim analizi sunar. Ayrıca, tahminsel analitik algoritmaları ile enerji tüketiminin nasıl azaltılacağına dair gerçek zamanlı tavsiyelerde bulunur. Örneğin; makine bazında enerji tüketimi izleme ve üretim süreçlerinin analiz edilmesi ile birlikte veri işleme uzmanlarımız enerji tüketimindeki dalgalanmaları açıklar, işletme enerji tüketim trendlerini tanımlar, enerji israfını tespit eder ve makine bazında enerji tüketim maliyetlerini çıkarır. En önemlisi tüm bu işlemler geçmişe yönelik olduğu gibi geleceğe yönelik de yapılabilir. Yani, gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi muhtemel tüketim maliyetleri de müşterilerimize anlık olarak sunulur.

Enerji tüketim analizi çözümümüz ile elektrik başta olmak üzere su, hava, gaz, buhar tüketimi takip edilebilmektedir. Makine bazında gerçek zamanlı enerji analizi çözümümüz;

  • Enerji izlenebilirliğini üretim hatlarına, hatta makine seviyesine indirir ve enerji maliyetini bunlar arasında dağıtır
  • Enerji tüketim dokümantasyonu için temel oluşturur
  • Gerçek zamanlı enerji tüketim analizi yapıp üzerinde doğrudan aksiyon alınabilecek öngörüler sunar
  • Makine ve hat bazındaki enerji tüketim bilgilerini mevcut ERP yazılımlarına paylaşabilir
  • İşletmelerin enerji tüketim trendlerini analiz edip dağıtım şirketleri ile daha iyi pazarlık yapılabilmesi için güvenilir veri sağlar
  • Tesis, üretim hattı ve makine bazında enerji israfını tespit eder ve verimliliği arttırır
  • Makinelerin reel enerji verimliliğini gerçek zamanlı olarak tespit eder
  • Makine ve üretim süreçleri üzerindeki yük profilinin yönetilebilmesini sağlar

Çözümümüzde kullanılan sensörler non-invasive ölçüm teknolojisine sahip olduğu için montaj sırasında üretim durmaz.

Partnerliklerimiz