WIP izlenebilirlik-1

Ara Mamül - WIP (Work in Process) İzleme Sistemleri, üretim alanları ve bakım merkezlerinde, birimler arasında hareket eden nesnelerin ve iş süreçlerinin yönetilmesini sağlayan otomatik tanımlama çözümleri ve bilgi teknoloji uygulamalarının tümüne verilen isimdir. Bu sistemlerin geliştirilmesindeki ana amaç, üretim süreçlerindeki her bir verinin toplanması ve takip edilmesidir. Üretim sahası içinde çeşitli radyo frekans ve otomatik tanımlama çözümleri kullanılarak, iş akışı içindeki bütün nesne ve iş parçasının gerçek zamanlı durumu tespit edilmektedir.

Standart bir ara mamül izleme sisteminde her bir nesne, özelleştirilmiş bir kimlik ile izlenerek iş akışı içindeki durumu tespit edilmektedir. Normal bir üretim alanında, her bir ürün döngüsü çeşitli süreçlerden oluşmakta, verimli bir işletme için, her bir sürecin yüksek doğrulukla izlenmesi gerekmektedir. ITECH Ara Mamül - WIP İzleme Sistemi, nesneleri otomatik bir şekilde tanımlayarak, işletme için gerekli verilerin üretilmesini sağlamaktadır.

Fiziksel Kaynak Yönetimi

ITECH Yarı Mamül İzleme Sistemi ile, sadece mamül ve yarı mamüller değil, işletmeye ait fiziksel kaynaklar da çeşitli parametrelerle izlenmektedir. Bu parametrelerin başında işletme kaynaklarının konumları gelmektedir. İşletme fiziksel kaynaklarının takibi de ITECH Kapalı Alan Konumlama Sistemi sayesinde tespit edilmektedir. Bu ürünün sağladığı patentli radyo frekans teknolojisi ile her bir taşıma aracı, personel ya da üretim nesnesinin konumu 30 cm hassasiyete kadar tespit edilerek, gerçek zamanlı olarak sisteme iletilmektedir. Böylelikle her bir kaynağın, üretimin hangi biriminde kullanıldığı anlık olarak tespit edilerek, hataların hızlı bir şekilde önüne geçilmektedir . Bu konum bilgileri, her bir işletme için özel olarak geliştirilen akıllı algoritmalar ve analizler sayesinde, iş süreçleriyle ilişkilendirilerek; araç kullanım miktarları, ürün maliyet analizleri, kaynak kullanım durumu gibi raporların oluşturulmasını sağlamaktadır.

Geniş Ürün Portföyü

ITECH, teknoloji kabiliyeti ve geniş uygulama portföyü ile, izlenebilirliğin geliştirilmesi adına en uygun çözümü sunmaktadır. İşletme ihtiyaçlarına göre, RFID, RTLS ya da barkod sistemlerinden yararlanılmaktadır. Sistemin topladığı verilere, web, mobil cihaz ya da el terminallerinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlama Entegrasyonu

Yarı mamül izleme sistemleri ile, kurumsal kaynak planlama yazılımları için çeşitli veriler de sağlanmaktadır. Böylece işletme kapasite analizi, maliyet yönetimi, üretim akış yönetimi, envanter yönetimi, tedarik zincir planlaması gibi işlemlerin gerçekleştirmesine de yardımcı olunmaktadır.

Partnerliklerimiz