Depo Yönetim Sistemi

Depo ve ambar gibi stok alanları, tedarik zincir yönetiminin en önemli halkalarından biridir. Bu alanların doğru ve gerçek zamanlı yönetilmesi, işletme maliyetlerini azaltarak, verimliliği arttırmaktadır.

ITECH Depo Yönetim Sistemi, depo ve envanter yönetimininde radyo frekans tabanlı otomatik tanımlama sistemleri, mobil ve web yazılım çözümleri kullanarak işletmelere katma değer sağlar. Bu sistem sayesinde, stok alanında bulunan her ürün, kabul edilmesinden sevkiyatına kadar geçen bütün süreçlerde, gerçek zamanlı olarak izlenir, tanımlanır ve bilgisayar ortamında kaydedilir. Böylelikle işletmeler, depo içerisindeki ürün hareketlerini, giriş ve çıkışları otomatik olarak belirleyebilir, depo sayım ve kontrol işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Depoda bulunan personel, forklift, taşıma paleti, soğuk ya da sıcak saklama alanı gibi diğer işletme kaynakları da konum, kimlik, enerji tüketimi gibi parametreler göz önünde bulundurularak takip edilebilir. Stok alanında izlenebilirliğin bütün işletme kaynakları ve envanteri kapsayacak biçimde geliştirilmesiyle, mevcut iş süreçleri optimize edilerek, iş gücü ve karar alma sürelerinde önemli kazançlar elde edilmektedir.

Bu sistem ile, her boyutta ürün ve envanterin konumu ve kimliği patentli radyo frekans teknolojisi ve standart RFID sistemler yardımıyla yüksek hassasiyetle tespit edilmektedir. ITECH, bu noktada geniş ürün portföyü ve mühendislik kabiliyeti ile farklı işletmelerin kendine özgü problemlerinin farkında olarak, işletmelere özgü çözümlerin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sistem ile işletmeler, depo, stok ve envanter durumuyla alakalı anlık verilere ulaşarak gerekli raporları bütün platformlardan alabilmektedirler.

ITECH Depo Yönetim Sistemi, farklı veritabanları üzerinde kurulabilen, bir çok kurumsal kaynak planlama yazılımıyla entegre bir biçimde çalışan esnek bir platformdur. Esnek ve ölçeklenebilir mimarisi ile işletme ihtiyaçlarına göre uyarlanarak, kullanıcılar için en uygun çözümü sunabilmektedir. İşletmeler, sistemin sağladığı özellikleri kullanarak, FIFO, LIFO ve FEFO uygulamaları geliştirebilirler. Tanımlanan durumlar karşısında SMS ya da elektronik posta üzerinden gerekli uyarıların kullanıcılara aktarılması da sağlanabilmektedir.

ITECH Depo Yönetim Sistemi, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu bütün envanter, stok ve depo işlemlerini gerçekleştirebilen, farklı teknolojik enstrümanlar kullanarak işletme sahasındaki izlenebilirliği arttıran tümlesik bir çözümdür.

Partnerliklerimiz